OPEN: ma,do,vrij - 7:30 - 18:00 & di,wo - 7:30 - 21:00

Kinderfysiotherapie

Redenen om de kinderfysiotherapeut in te schakelen kunnen o.a. zijn asymmetrische zuigeling/plagiocephalie, vertraagde motorische ontwikkeling, zowel binnen de fijne motoriek als binnen de grove motoriek, maar ook sportblessures, breuken en/of chronische vermoeidheid.

De groep kinderen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in drie hoofdgroepen worden onderscheiden:

  • kinderen van 0 – 2 jaar (zuigelingen tot peuter)
  • kinderen van 2 – 4 jaar (peuter – kleuter)
  • kinderen in de schoolleeftijd ( 4-16 jaar)

In alle drie de groepen wordt onderscheid gemaakt tussen acute problemen en chronisch zieke kinderen.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze en bij het behandelen van kinderen worden de ouders/mede-opvoerder heel duidelijk betrokken. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders/mede-opvoeders.

Wat doet de kinderfysiotherapeut:
Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.
De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

Ouders/verzorgers, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of arts-specialist wordt het kind verwezen naar de kinderfysiotherapeut, maar ouders kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met de kinderfysiotherapeut (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar, het aantal behandelingen wat vergoed wordt, is afhankelijk van de verzekering die ouders/verzorgers hebben afgesloten met de desbetreffende zorgverzekeraar.